Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Hutisko: podrobné informace

Obec: Hutisko-Solanec
Okres: Vsetín

Název katastrálního území: Hutisko
Kód katastrálního území: 650013
Výměra: 1323,3911 ha