Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Soběsuky nad Ohří: podrobné informace

Obec: Chbany
Okres: Chomutov

Název katastrálního území: Soběsuky nad Ohří
Kód katastrálního území: 650757
Výměra: 225,9761 ha