Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Jedomělice: podrobné informace

Obec: Jedomělice
Okres: Kladno

Název katastrálního území: Jedomělice
Kód katastrálního území: 658103
Výměra: 704,9513 ha