Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Horní Pochlovice: podrobné informace

Obec: Kaceřov
Okres: Sokolov

Název katastrálního území: Horní Pochlovice
Kód katastrálního území: 661597
Výměra: 11,2046 ha