Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Vržanov: podrobné informace

Obec: Kamenice
Okres: Jihlava

Název katastrálního území: Vržanov
Kód katastrálního území: 662569
Výměra: 207,9752 ha