Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Kostelec u Heřmanova Městce: podrobné informace

Obec: Kostelec u Heřmanova Městce
Okres: Chrudim

Název katastrálního území: Kostelec u Heřmanova Městce
Kód katastrálního území: 670260
Výměra: 747,7191 ha