Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Krupá u Křesetic: podrobné informace

Obec: Křesetice
Okres: Kutná Hora

Název katastrálního území: Krupá u Křesetic
Kód katastrálního území: 676039
Výměra: 55,7227 ha