Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Falknov: podrobné informace

Obec: Kytlice
Okres: Děčín

Název katastrálního území: Falknov
Kód katastrálního území: 678775
Výměra: 896,5179 ha