Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Jablonec u Libčevsi: podrobné informace

Obec: Libčeves
Okres: Louny

Název katastrálního území: Jablonec u Libčevsi
Kód katastrálního území: 681750
Výměra: 272,2641 ha