Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Růžodol I: podrobné informace

Obec: Liberec
Okres: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Název katastrálního území: Růžodol I
Kód katastrálního území: 682209
Výměra: 336,3132 ha