Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Třebíšov: podrobné informace

Obec: Předslav
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Třebíšov
Kód katastrálního území: 702994
Výměra: 266,9809 ha