Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Nemyšl: podrobné informace

Obec: Nemyšl
Okres: Tábor

Název katastrálního území: Nemyšl
Kód katastrálního území: 703311
Výměra: 574,0107 ha