Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Chodeč-Zvíkov: podrobné informace

Obec: Zvíkov
Okres: Český Krumlov

Název katastrálního území: Chodeč-Zvíkov
Kód katastrálního území: 704067
Výměra: 290,3119 ha