Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Městec nad Dědinou: podrobné informace

Obec: Očelice
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Název katastrálního území: Městec nad Dědinou
Kód katastrálního území: 708895
Výměra: 256,1974 ha