Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Měchov: podrobné informace

Obec: Otročín
Okres: Karlovy Vary

Název katastrálního území: Měchov
Kód katastrálního území: 716651
Výměra: 778,3632 ha