Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Týřovice u Pačejova: podrobné informace

Obec: Pačejov
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Týřovice u Pačejova
Kód katastrálního území: 717321
Výměra: 189,4086 ha