Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Plácky: podrobné informace

Obec: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové

Název katastrálního území: Plácky
Kód katastrálního území: 721204
Výměra: 167,5007 ha