Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Plešnice: podrobné informace

Obec: Plešnice
Okres: Plzeň-sever

Název katastrálního území: Plešnice
Kód katastrálního území: 721735
Výměra: 687,0018 ha