Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Pušperk: podrobné informace

Obec: Poleň
Okres: Klatovy

Název katastrálního území: Pušperk
Kód katastrálního území: 725129
Výměra: 422,3826 ha