Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Mladočov: podrobné informace

Obec: Poříčí u Litomyšle
Okres: Svitavy

Název katastrálního území: Mladočov
Kód katastrálního území: 726044
Výměra: 174,4325 ha