Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Potočiště: podrobné informace

Obec: Odrava
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Potočiště
Kód katastrálního území: 726443
Výměra: 246,9247 ha