Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Poutnov: podrobné informace

Obec: Teplá
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Poutnov
Kód katastrálního území: 726702
Výměra: 522,2883 ha