Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Služetín u Poutnova: podrobné informace

Obec: Teplá
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Služetín u Poutnova
Kód katastrálního území: 726711
Výměra: 438,0278 ha