Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Doubrava u Puclic: podrobné informace

Obec: Puclice
Okres: Domažlice

Název katastrálního území: Doubrava u Puclic
Kód katastrálního území: 736678
Výměra: 329,9421 ha