Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Pulčín: podrobné informace

Obec: Francova Lhota
Okres: Vsetín

Název katastrálního území: Pulčín
Kód katastrálního území: 736783
Výměra: 706,7452 ha