Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Radešín u Martiněvsi: podrobné informace

Obec: Martiněves
Okres: Litoměřice

Název katastrálního území: Radešín u Martiněvsi
Kód katastrálního území: 737542
Výměra: 735,4416 ha