Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Rychnov u Nových Hradů: podrobné informace

Obec: Horní Stropnice
Okres: České Budějovice

Název katastrálního území: Rychnov u Nových Hradů
Kód katastrálního území: 744361
Výměra: 1021,2808 ha