Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Ředhošť: podrobné informace

Obec: Mšené-lázně
Okres: Litoměřice

Název katastrálního území: Ředhošť
Kód katastrálního území: 744905
Výměra: 965,9784 ha