Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Sedlec u Karlových Var: podrobné informace

Obec: Karlovy Vary
Okres: Karlovy Vary

Název katastrálního území: Sedlec u Karlových Var
Kód katastrálního území: 746754
Výměra: 213,0408 ha