Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Ješov: podrobné informace

Obec: Luká
Okres: Olomouc

Název katastrálního území: Ješov
Kód katastrálního území: 750000
Výměra: 191,4249 ha