Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Hrádek na Vlárské dráze: podrobné informace

Obec: Slavičín
Okres: Zlín

Název katastrálního území: Hrádek na Vlárské dráze
Kód katastrálního území: 750077
Výměra: 680,6039 ha