Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Slavňovice: podrobné informace

Obec: Stádlec
Okres: Tábor

Název katastrálního území: Slavňovice
Kód katastrálního území: 753211
Výměra: 426,4088 ha