Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Nové Mohelno: podrobné informace

Obec: Stará Voda
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Nové Mohelno
Kód katastrálního území: 754030
Výměra: 791,0733 ha