Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Moravský Lačnov: podrobné informace

Obec: Svitavy
Okres: Svitavy

Název katastrálního území: Moravský Lačnov
Kód katastrálního území: 760994
Výměra: 1244,6001 ha