Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Plánská Huť: podrobné informace

Obec: Tři Sekery
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Plánská Huť
Kód katastrálního území: 770833
Výměra: 194,2459 ha