Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Brandlín u Tučap: podrobné informace

Obec: Tučapy
Okres: Tábor

Název katastrálního území: Brandlín u Tučap
Kód katastrálního území: 771180
Výměra: 549,3524 ha