Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Předlice: podrobné informace

Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Městská část: Ústí nad Labem-město
Název katastrálního území: Předlice
Kód katastrálního území: 775002
Výměra: 420,323 ha