Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Dělouš: podrobné informace

Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Městská část: Ústí nad Labem-město
Název katastrálního území: Dělouš
Kód katastrálního území: 775894
Výměra: 431,0109 ha