Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Všechlapy u Zabrušan: podrobné informace

Obec: Zabrušany
Okres: Teplice

Název katastrálního území: Všechlapy u Zabrušan
Kód katastrálního území: 789381
Výměra: 461,1827 ha