Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Tureč u Hradiště: podrobné informace

Obec: Hradiště
Okres: Karlovy Vary

Název katastrálního území: Tureč u Hradiště
Kód katastrálního území: 990329
Výměra: 4552,4595 ha