Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Žďár u Hradiště: podrobné informace

Obec: Hradiště
Okres: Karlovy Vary

Název katastrálního území: Žďár u Hradiště
Kód katastrálního území: 990388
Výměra: 7470,1923 ha