Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Doubrava u Březiny: podrobné informace

Obec: Březina
Okres: Vyškov

Název katastrálního území: Doubrava u Březiny
Kód katastrálního území: 991864
Výměra: 3141,2731 ha