Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Brodek u Přerova: podrobné informace

Obec: Brodek u Přerova
Okres: Přerov
Kód části obce: 012751
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 26 Zobrazit
Počet objektů: 582 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit