Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Brozany nad Ohří: podrobné informace

Obec: Brozany nad Ohří
Okres: Litoměřice
Kód části obce: 012891
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 29 Zobrazit
Počet objektů: 436 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit