Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Horní Brána: podrobné informace

Obec: Český Krumlov
Okres: Český Krumlov
Kód části obce: 022969
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 50 Zobrazit
Počet objektů: 619 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 4 Zobrazit