Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Domašov nad Bystřicí: podrobné informace

Obec: Domašov nad Bystřicí
Okres: Olomouc
Kód části obce: 030813
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 16 Zobrazit
Počet objektů: 263 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit