Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Drmoul: podrobné informace

Obec: Drmoul
Okres: Cheb
Kód části obce: 032506
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 25 Zobrazit
Počet objektů: 336 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit