Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Travná: podrobné informace

Obec: Javorník
Okres: Jeseník
Kód části obce: 057941
Pořadové číslo v rámci obce: 04

Počet ulic: 0
Počet objektů: 49 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit