Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Podolí: podrobné informace

Obec: Letovice
Okres: Blansko
Kód části obce: 094056
Pořadové číslo v rámci obce: 13

Počet ulic: 0
Počet objektů: 75 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit