Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Moravská Huzová: podrobné informace

Obec: Štěpánov
Okres: Olomouc
Kód části obce: 098752
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 2 Zobrazit
Počet objektů: 199 Zobrazit
Počet katastrálních území: 2 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 3 Zobrazit